บริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 โดยมีภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย เกษสุดา ไรวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561