คุณกำธร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิตและการเงิน บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท รับมอบประกาศนียบัตรแด่กลุ่มผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน จากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี ๒๕๖๑ จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอท เซ็นทรัล ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ "เค้กบัตเตอร์วานิลลา ตรา เอส แอนด์ พี’’ สามารถแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ จากการเข้าร่วมโครงการจัดทำฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศในการปรับตัวให้เข้ากับมาตรการสิ่งแวดล้อมและลดระดับมลพิษทางอากาศ (ในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์เมื่อ 30 พ.ค.61