คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2017 (AREA)(เอเชีย เรสปอนซิเบิล อองเตอร์พรีนัวร์ชิพ อวอร์ด 2017) เป็นปีที่ 2 รางวัลระดับเอเชีย ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประเภท Social Empowerment (การเสริมสร้างพลังทางสังคม) จากโครงการ S&P Kitchen for Kids (เอส แอนด์ พี คิทเช่น ฟอร์ คิดส์) ที่ได้พัฒนาโรงครัว ให้กับโรงเรียนในชนบทอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 รวมทั้งสิ้น 24 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมี LT Gen Sudhir Sharma Advisor of Enterprise Asia และ Alexandra Boakes Tracy President Of Hoi Ping Ventures, Hong Kong เป็นผู้มอบ ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560