บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ปรับปรุงโรงครัวให้โรงเรียนวรรณวิทย์ ซอย สุขุมวิทย์ 8 กรุงเทพฯ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จ. พิษณุโลก โดยคุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรนำทีมผู้บริหาร และพนักงาน S&P ลงมือช่วยกันพัฒนาโรงครัว พร้อมทั้งนำบัทเทอร์เค้ก และคุกกี้ ไปมอบให้กับน้องๆ นักเรียน ให้ได้อิ่มอร่อยกันถ้วนหน้า

สำหรัับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จ.พิษณุโลก ทางเอส แอนด์ พี ได้มอบพันธุ์ปลาดุกและปลาสวาย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นโครงการอาหารกลางวัน พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน และยังได้นำผู้เชี่ยวชาญไปอบรมแม่ครัวและนักเรียนในเรื่องสุขอนามัย รวมทั้งการแยกขยะให้ถูกต้อง อันจะนำมาเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี และโภชนาการที่ดีอย่างยั่งยืนในอนาคต เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

 

โรงเรียนวรรณวิทย์